kullanıcı aydınlatma metni

SUGARCOAT YOURSELF

MÜŞTERİLERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin işbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla KÖSEMLER TEKSTİL TİCARET A.Ş. (“Şirket”) tarafından, Kanun’un 10’uncu maddesi, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve diğer ilgili mevzuat gereğince hazırlanmıştır. 

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

Şirket tarafından www.sugarcoatyourself.com üzerinden üyelik kaydı oluşturmanız ve/veya sipariş vermeniz halinde birtakım kişisel verileriniz işlenecektir. Bu verilerin hangileri olduğu, hangi hukuki dayanak ve amaçlarla işlendiği ve hangi üçüncü kişilere aktarıldığına ilişkin bilgi aşağıda verilmektedir.

 

 

 • Üyelik kaydı oluşturduğunuzda işlenen kişisel verileriniz

 

 

 

Kimlik Ad-soyad, doğum tarihi
İletişim Telefon no, fatura adresi, teslimat adresi, e-posta adresi
Pazarlama (Varsa) Alışveriş geçmişi ve incelediğiniz ürün bilgileri, doldurduğunuz anketler, çerez kayıtları
İşlem Güvenliği  IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri, kullanıcı adı ve şifre bilgileri

 

 

 

 • Sipariş verdiğinizde işlenen kişisel verileriniz

 

 

Kimlik Ad-soyad, doğum tarihi, TC Kimlik No/Pasaport No, Vergi Kimlik No
İletişim Telefon no, fatura adresi, teslimat adresi, e-posta adresi
Pazarlama Alışveriş geçmişi ve incelediğiniz ürün bilgileri, doldurduğunuz anketler, çerez kayıtları
İşlem Güvenliği  IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri, kullanıcı adı ve şifre bilgileri
Müşteri İşlem IBAN/banka hesap numarası, faturalama, sipariş bilgisi

 

 

KİŞİSEL VERİLERİ ELDE ETME BİÇİMİ

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, üyelik işlemleri sırasında www.sugarcoatyourself.com adresindeki üyelik formuna ve sipariş oluştururken ilgili formlara yaptığınız veri girişleri ile; ayrıca www.sugarcoatyourself.com adresindeki sayfaları ziyaret ettiğiniz sırada sayfa ile olan etkileşimlerinizin kaydedilmesi yoluyla otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle elde edilir. 

 

İŞLEME AMAÇLARI VE HUKUKİ DAYANAKLAR

 

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından işlendikleri amaç için gerekli olan makul ve azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar saklanarak işlenecektir.

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;

 

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Ürün satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Ürün satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün teslimat süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep / şikayetlerin takibi
 • Ürün pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki dayanaklarıyla işlenmektedir. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçlarıyla sınırlı olarak tedarikçilere ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE DAİR HAKLARINIZ

 

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.  maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Şirket’e iletebilirsiniz.