mesafeli satış sözleşmesi

SUGARCOAT YOURSELF

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 Alıcı

Ad-Soyad : (*)

Adresi : (*)

Telefon no : (*)

E-mail : (*)

1.2 Satıcı

Ünvanı : KÖSEMLER TEKSTİL TİCARET A.Ş.

Mersis No : (*)

Adresi : Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. No: 10 D. 305 Tesktilkent Esenler / İstanbul

Telefon No

Web Adresi : https://sugarcoatyourself.com/

E-mail : (*)

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşme ile Alıcı’nın Satıcı’ya ait https://sugarcoatyourself.com/ adresli internet sitesinden ve/veya mobil uygulamadan elektronik ortamda vereceği siparişi kapsamında tarafların aşağıda belirtilen ürünlerin satışı ve teslimatına ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleri ortaya konmaktadır. Siparişin oluşturulması anında Alıcı ve Satıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 3 – ÜRÜN, BEDEL VE TESLİMAT

3.1 Bedel 

Sözleşme konusu ürünün satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  Alıcı’nın teslimat için belirttiği adresin bulunduğu ülkedeki gümrük vergisi veya başka türlü yükümlülükler ile aşağıda belirtilen bedele dahil olan KDV ve benzeri vergiler harici yükümlülüklerden kaynaklanabilecek ücretlerden Satıcı sorumlu değildir.

3.2 Ürün Bilgileri

Ürün kodu : (*)

Renk/Desen : (*)

Beden : (*)

Birim fiyat : (*)

Adet : (*)

İndirim tutarı : (*)

Toplam sipariş tutarı : (*)

3.3 Adres ve Fatura Bilgileri  

Fatura adresi : (*)

Teslimat adresi : (*)

Teslim yapılacak kişinin adı-soyadı : (*)

3.4 Ödeme Bilgileri

Ödeme şekli : (*)

Teslimat kargo bedeli : (*)

Ödenecek toplam tutar : (*)

3.5 Vergiler, Harçlar ve Benzeri Yükümlülükler

Türkiye’deki adreslere teslim edilmek üzere verilen siparişlerde ödenecek toplam tutara KDV dahildir.

Türkiye dışındaki bir adrese teslim edilmek üzere verilen siparişlerde yukarıdaki tutara teslimat yapılacak ülkede (ve bu alışverişe uygulanabilecek diğer ülke hukukları mevcut ise, bunlarda) geçerli olan her türlü vergiler (başta gümrük vergisi ve katma değer vergisi olmak üzere), harçlar ve diğer bedeller vb. yükümlülükler dahil değildir ve bu tür tutarların ödenmesinden Satıcı sorumlu değildir.

Türkiye dışındaki bir ülkeye teslim edilmesi için verilen siparişlerde, yukarıda belirtilen tutarların ödenmemesi veya ilgili ülke hukuku dolayısıyla siparişin Alıcı tarafından belirtilen adrese teslim edilememesi durumunda doğabilecek hiç bir zarardan (siparişin gümrükte beklemesinden ve/veya geri gönderilmesinden doğan masraf ve zararlar dahil olmak üzere) Satıcı sorumlu değildir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 Teslimat süresi. Sözleşme konusu ürün(ler), sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşuluyla teslimat adresi olarak gösterdiği adrese kargo aracılığıyla teslim edilir. Belirtilen azami süre, Satıcı tarafından Alıcı’ya sipariş esnasında bildirdiği e-mail adresine bildirilmek kaydıyla en fazla 10 (on) gün uzatılabilir.

4.2 Teslimat şartları. Sipariş konusu ürün(ler) teslim edilirken, teslim almaya yetkili kişilerin kimlik ibrazı zorunludur. Teslimatın yapılacağı ülkede kimlik ibrazı dışında başka şekil şartları öngörülmüşse teslim alan kişi bunlara da uymakla yükümlüdür. Bu kişiler, bu şartlara uymadıkları takdirde kendilerine teslimat yapılmaktan imtina edilecektir. Teslimat yapılacak ülkedeki gümrük kuralları ve ithal ürün iade prosedürü saklı olmak üzere, siparişin teslim edileceği kişinin teslimatı kabul etmemesi halinde Alıcı’nın ödediği bedelden kargo masrafları düşülmek suretiyle ürün iade prosedürleri işletilecektir. Böyle bir durumda Alıcı ve/veya teslim alacak kişinin nezdinde meydana gelebilecek herhangi bir maddi veya manevi zarardan Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.3 Ödeme durumu. Sözleşme konusu ürünün teslim edilmesi için ürün bedelinin Alıcı’nın sipariş oluşturma sırasında tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya verilen ödeme emri iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimatına ilişkin tüm yükümlülüklerinden kurtulur. Bedeli herhangi bir nedenle ödenmemiş veya ödemesi geri alınmış ürünlerin teslimatı gerçekleştirilmiş olduğu takdirde, ürün teslim alınmasını izleyen ilk 3 (üç) iş günü içerisinde Alıcı veya teslim alan kişi tarafından iade prosedürleri işletilerek Satıcı’ya geri gönderilecektir. Böyle bir durumda Alıcı ve/veya teslim alan kişi nezdinde oluşabilecek maddi ve manevi zararlardan Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.5 Mücbir sebepler. Satıcı, sipariş konusu ürünün teslimatının yerine getirilmesinin; mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü durumlar nedeni ile imkansızlaştığı hallerde ve haklı bir nedenle sipariş konusu ürünün tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, talebi doğrultusunda sözleşme konusu ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya teslimatın engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal etmek istediği takdirde sipariş için ödediği tutar kullandığı ödeme şekliyle kendisine geri ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde ilgili karta/banka hesabına iade edilir. Tutarın iade işleminin Satıcı tarafından yapılmasından sonra Alıcı hesabına yansıması tamamen banka işlem sürecleri ile ilgili olduğundan Satıcı tarafından kredi kartına ve/veya banka hesabına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı’nın hesabına yansıtılmasının belirtilen sürelerden daha uzun olabileceğini kabul etmektedir. 

MADDE 5 – CAYMA HAKKI VE İADE PROSEDÜRÜ

5.1 Genel olarak cayma hakkı. Alıcı, sözleşme konusu ürünün teslimatından itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahiptir. 

5.2 Cayma hakkının kullanılması. Cayma hakkı, malın tesliminden itibaren 14 (ondört) günlük süre içinde Satıcı’ya ait https://sugarcoatyourself.com/ internet sitesindeki siparişler bölümünden ilgili sipariş için iade talebi oluşturmak ve aynı süre içinde iade konusu ürünün iade için aşağıda belirtilen adrese teslim edilmek üzere kargoya verilmesi ile kullanılabilir. Alıcı, ürünün teslimatından itibaren 14 (ondört) gün içinde belirtilen biçimde kullanılmayan cayma hakkını kaybedecektir. 

Alıcı ayrıca, cayma bildirimini yazılı veya telefon, faks ya da e-posta aracılığıyla da Satıcı’ya bildirebilir.

5.3 Cayma hakkına ilişkin özel hükümler. Cayma hakkı kullanıldığında:

  • İade konusu ürün(ler) ve Satıcı’ya gönderilmek üzere kargoya teslim edilirken fatura aslının iade bölümü doldurulmuş biçimde birlikte gönderilmelidir.
  • Cayma hakkı kullanılan ürünler açısından teslimat ve iade kargo bedelleri, Alıcı tarafından ödenecektir. 
  • Satıcı, cayma konusu olan ürünlerin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) günlük süre içerisinde (teslimat ve iade kargo bedelleri hariç) toplam bedeli ve varsa iade konusu siparişe ilişkin olarak Alıcı’yı borç altına sokan tüm belgeleri Alıcı’ya iade eder. 
  • İade edilen ürünler için Alıcı’nın ödediği tutarlar, sipariş esnasında kullanılan ödeme yoluyla geri ödenir. Alıcı’nın ve Satıcı’nın ödeme esnasında hizmetlerini kullandığı bankaların iadeye ilişkin prosedürlerinden kaynaklanan bedel iadesi gecikmelerinden Satıcı sorumlu değildir.
  • Kredi kartı kullanılması halinde alışverişlere ilişkin iade tutarları Alıcı’nın siparişte kullandığı kredi kartı hesabına, yaptığı ödeme ile aynı biçimde yapılır. 
  • Alıcı, sipariş oluştururken üçüncü kişiler tarafından yönetilen ödeme aracılarını kullanılmış ise, bu ödeme aracılarının ödeme ve iadeye ilişkin kendi şekil ve prosedürleri bulunabileceğini ve bunların doğru işleyişine dair Satıcı’nın herhangi bir yükümlülüğü olmadığını kabul etmektedir.
  • İade edilmek istenen ürünün satış faturası bir tüzel kişi adına düzenlenmiş ise, ürün iade edilirken tüzel kişi tarafından düzenlenmiş iade faturası ile birlikte gönderilmelidir. 
  • Cayma hakkının kullanıldığı ürünlerin kullanılmamış, herhangi bir zarar görmemiş ve yeniden satışa sunulabilir olma özelliklerini kaybetmemiş olması gerekmektedir. Bu kurala aykırı iadeler, Satıcı tarafından kabul edilmeyebilir.

5.4 İade Biçimi

İade konusu ürün, Alıcı veya siparişin teslim edilmesi talep edilen kişi tarafından siparişi teslim eden kargo şirketine gönderen (Alıcı) ödemeli olarak, aşağıda belirtilen adrese gönderilmek üzere teslim edilerek iade edilebilir. Karşı ödemeli olarak gönderilen iade kargoları, Satıcı tarafından teslim alınmaz. Bu durumda Alıcı ve/veya teslim alanın nezdinde oluşabilecek zararlardan Satıcı sorumlu değildir.

İade Adresi : Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. No: 10 D. 305 Tesktilkent Esenler / İstanbul

5.5 Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler. Alıcı’nın istek ve talepleri doğrultusunda özel üretilen veya standart ürün üzerinde Alıcı talebi doğrultusunda değişiklik ve/veya ekleme yapılan hallerde ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde belirtilen istisna hallerinde cayma hakkı kullanılamaz. 

MADDE 6 – YÜRÜRLÜK

İşbu mesafeli satış sözleşmesi, Alıcı tarafından sipariş oluşturulması anında akdedilmiş sayılır ve hemen yürürlüğe girer. 

MADDE 7 – BÖLÜNEBİLİRLİK

Görevli ve yetkili heyet veya mahkeme tarafından işbu sözleşmenin bir veya birden fazla maddesinin geçersiz ve/veya uygulanamaz olduğunun ilan edilmesi halinde, sözleşmenin geri kalanı yürürlükte kalmaya devam edecektir.

MADDE 8 – UYGULANACAK HUKUK

İşbu sözleşme Türk Hukuku kurallarına uygun olarak düzenlenmiş olup, yorumlanmasında ve uygulanmasında Türk Hukuku’na tabii olacaktır. 

 

SATICI  ALICI